Elaborar un pla d'equipaments del Districte de Sants-Montjuïc

Elaborar un pla d'equipaments de Districte que contempli un estudi de viabilitat per dotar progressivament dels equipaments necessaris a tots els barris segons les prioritats establertes participativament per la ciutadania.

Tipus Model de ciutat: 
Canvi de model
Districte(s): 
Sants-Montjuïc
Tema: 
Acció social i comunitària
Cultura
Participació, transparència i rendició de comptes
Urbanisme, habitatge i mobilitat