Elaborar un pla d’equipaments de Gràcia

Elaborar, a partir d’un procés participatiu, un pla d’equipaments que reculli les necessitats dels barris i defineixi les possibles accions de rehabilitació i construcció. Un dels aspectes que ha de contemplar són els locals de Districte per a entitats de lleure, cíviques, culturals, juvenils, etc.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Gràcia
Tema: 
Acció social i comunitària
Cultura
Diversitat funcional
Diversitat sexual
Envelliment
Esports i lleure
Gènere
Infància
Joventut
Migracions
Minories ètniques i culturals
Participació, transparència i rendició de comptes
Salut
Urbanisme, habitatge i mobilitat