Elaborar un pla de lluita contra l’atur

Barcelona té unes 100.000 persones a l'atur, la meitat de llarga durada i quasi la meitat sense prestació. Més del 40% del jovent està sense feina, i un 15% de les persones que treballen perceben salaris de pobresa. El Govern de CiU ha apostat per un model econòmic que ha provocat la pèrdua de 50.000 llocs de treball, ha incrementat els índexs de precarietat laboral i ha actuat de manera tardana i insuficient per abordar una situació que està esdevenint crònica.

Cal diversificar l’activitat econòmica i reorientar el model productiu per fer-lo més just socialment i ambientalment. Això no es pot fer de la nit al dia, però sí que es poden adoptar línies d’actuació clares per aturar i revertir aquesta tendència. En aquest sentit, proposem:

  • Reorientar a fons de Barcelona Activa, i posar en marxa un programa de formació i de creació d’ocupació descentralitzat per districtes i amb participació comunitària.

Aquest programa es concentrarà en cinc àrees:

  • Rehabilitació energètica i urbana
  • Prevenció i gestió sostenible de residus
  • Suport i enfortiment del teixit comercial de proximitat
  • Atenció i cura de les persones, especialment infants, gent gran i persones amb dependència
  • Foment de l’economia cooperativa i de la seva actualització tecnològica
Tipus Model de ciutat: 
Drets bàsics
Tema: 
Atur, ocupació, drets laborals i model productiu
Gènere
Joventut
Minories ètniques i culturals
Pobresa i exclusió