Elaborar un pla contra la feminització de la pobresa

Si bé els impactes de la crisi econòmica són nocius per a una bona part de la població barcelonina, les dades constaten que els efectes negatius sobre les dones són superiors. Actualment les dones pateixen un empobriment material i unes condicions de vida cada vegada més dures: l’atur de llarga durada és superior en el seu cas, la seva mitjana de risc de caure en la pobresa és gairebé quatre punts percentuals superior a la dels homes, la seva pensió mitjana és un 38% inferior a la masculina, i les retallades en escoles bressol, en dependència i en inversió social destinada a la infància i la família augmenten la càrrega de treball de cura que recau de forma prioritària en les dones, fet que redueix les seves oportunitats en el mercat laboral.

Per revertir aquesta situació cal:

  • Implementar un pla que es plantegi com a horitzó la reducció de la feminització de la pobresa.
  • Realitzar amb aquest objectiu un disseny cooperatiu i transversal entre acció social, habitatge, treball, educació, salut i els diferents districtes i barris.
  • Prioritzar les respostes de proximitat i revisar, sobre la base dels indicadors socials de cada zona, els serveis disponibles i els que serien necessaris.
Tipus Model de ciutat: 
Drets bàsics
Tema: 
Acció social i comunitària
Atur, ocupació, drets laborals i model productiu
Drets humans, civils i socials
Envelliment
Gènere
Pobresa i exclusió