Elaborar un estudi i pla d'accessibilitat i mobilitat integral abans de qualsevol actuació de remodelació dels carrers

Elaborar un estudi i pla d'accessibilitat i mobilitat integral abans de qualsevol actuació de remodelació dels carrers.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Nou Barris
Barri(s): 
El Turó De La Peira
Tema: 
Diversitat funcional
Urbanisme, habitatge i mobilitat