Elaborar i portar a terme un pla d'equipaments a la Sagrada Família

Elaborar, de manera participada, un pla d'equipaments que inclogui ateneu del barri, escola bressol, ludoteca infantil, casal de gent gran i espais per a joves, tot considerant els espais a l'illa d'Aigües de Barcelona (ja previst a l'actual planejament), a la Myrurgia i a l'illa de l'antic cinema Niza.
 

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Eixample
Barri(s): 
Sagrada Família
Tema: 
Cultura
Educació
Envelliment
Infància
Joventut
Urbanisme, habitatge i mobilitat