Elaborar i portar a terme un pla de mobilitat de Les Corts

Elaborar un pla de mobilitat del Districte que doni resposta als problemes actuals i anticipi les necessitats futures. Cal fer especial atenció a les necessitats de mobilitat que generen els grans equipaments esportius, educatius i comercials, i promoure que cada centre es faci responsable dels problemes de mobilitat que genera.

Tipus Model de ciutat: 
Canvi de model
Districte(s): 
Les Corts
Tema: 
Urbanisme, habitatge i mobilitat