Elaborar i implementar un pla i un centre LGTBI+

Barcelona s’ha situat a l’avantguarda de les ciutats que es prenen seriosament les polítiques LGTBI+: a partir del treball amb el Consell Municipal de Gais, Lesbianes, Dones i Homes Transsexuals es va elaborar de manera participativa un diagnòstic de la ciutat i un pla municipal adreçat al col·lectiu LGTBI+. Aquest consell és un instrument que ha marcat les polítiques LGTBI+ del govern local de Barcelona, un instrument inexistent a les altres ciutats de l’estat espanyol i a la majoria de ciutats europees. Aprofitant aquesta herència, proposem:

  • Renovar el Pla del Col·lectiu LGTB a través d’un procés participatiu i obert a la ciutadania.

  • Dotar el Consell Municipal LGTB de mecanismes que el facin més accessible, participatiu i vinculant i el converteixin en l’espai de seguiment de l’execució del Pla.

  • Impulsar un Centre Municipal LGTBI+ per tal de comptar amb un espai públic on s'assegurin serveis d’acompanyament, informació i assessorament, així com un centre de recursos permanent amb diversos espais disponibles per a les entitats i el conjunt de la ciutadania. El Centre ha de ser també un espai de socialització per a la comunitat LGTBI+.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Tema: 
Acció social i comunitària
Diversitat sexual
Drets humans, civils i socials
Gènere
Seguretat i convivència