Elaborar i dur a terme un pla integral d’actuació als espais entre blocs

Elaborar i dur a terme un pla integral d’actuació als espais entre blocs.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Nou Barris
Barri(s): 
Ciutat Meridiana
Tema: 
Diversitat funcional
Urbanisme, habitatge i mobilitat