Elaborar el Pla Especial del Parc Natural de Collserola

Elaborar  el Pla Especial per a la protecció del Parc Natural de Collserola de manera participada per a fomentar l’ús respectuós del parc. Facilitar la connectivitat del parc amb els barris, tot adequant els projectes de les Portes de Collserola a tot allò que estableixi l’esmentat pla. Mantenir els espais propers al Parc Natural de Collserola (antics barrancs, zones perimetrals del parc, etc.).

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Les Corts
Tema: 
Ecologia