Elaborar el pla especial del Parc Natural de Collserola

Elaborar el pla especial del Parc Natural de Collserola a partir d'un procés participatiu amb els barris limítrofs, que regularitzi i aporti solucions de consens a les problemàtiques específiques.

Tipus Model de ciutat: 
Democràcia oberta
Districte(s): 
Horta-Guinardó
Tema: 
Ecologia
Participació, transparència i rendició de comptes
Urbanisme, habitatge i mobilitat