Elaborar el pla d'usos de Gràcia amb les mesures del procés participatiu “Quina Gràcia"

Elaborar el pla d'usos de Gràcia que implanti les mesures recollides en el procés participatiu “Quina Gràcia" i recollir les propostes per als aspectes que van més enllà del pla d'usos. Estudiar i, si escau, aturar l'aprovació del permís de construcció d'una residència d'estudiants al carrer de Sèneca amb el de Minerva.

Tipus Model de ciutat: 
Canvi de model
Districte(s): 
Gràcia
Tema: 
Atur, ocupació, drets laborals i model productiu
Turisme
Urbanisme, habitatge i mobilitat