Donar suport a les petites i mitjanes empreses i a l’economia de petita escala

L’Ajuntament de Barcelona ha de valorar l’escala petita, la que més condiciona la vida de la gent. Això implica donar suport a projectes locals d’economia cooperativa, així com a autònoms i Petites i Mitjanes Empreses. L’aposta per una economia de les coses petites no implica renunciar a tenir incidència global ni rebutjar les economies de major escala quan calgui, però indica un compromís prioritari amb l’aplicació del principi de proximitat en l’àmbit econòmic. Aquesta perspectiva no s’aplica actualment i a l’Ajuntament predominen les activitats orientades a la captació de grans inversions i a la promoció de les economies d’escala centralitzades (com per exemple les grans superfícies).

Per assolir aquest objectiu proposem:

  • Millorar el finançament i estudiar la creació d’un Institut municipal de crèdit, coordinat amb altres entitats públiques (ICF e ICO) i molt especialment amb entitats de banca ètica, amb les quals estudiarem mecanismes per facilitar el crèdit (aval municipal, anticipis, titulizació d’actius).
  • Assegurar una contractació amb terminis de pagament millors, ajustar el tipus de contractació a les característiques de les PIME i actuar com a promotor de compres adreçades al petit per part d’altres actors en què l’Ajuntament pot influir, entre altres mesures.
  • Impulsar la promoció i formació empresarial mitjançant la reforma  reorientació i descentralització de Barcelona Activa, la creació d’una moneda local, l’apropament de les oficines d’atenció a la empresa en els barris, etc.
Tipus Model de ciutat: 
Canvi de model
Tema: 
Atur, ocupació, drets laborals i model productiu
Pressupostos i fiscalitat