Donar suport i treballar amb les entitats esportives de la ciutat

Per a una correcta promoció i pràctica de l'esport s'ha de tenir en compte tots els agents esportius de la ciutat, que són els que porten el dia a dia d'aquesta pràctica, entenent que l'ajuntament ha d'estar al seu costat perquè són els que millor coneixen les necessitats de la ciutadania.

Fins avui hem constatat una falta de projecte pel que fa a polítiques públiques de promoció del teixit esportiu. El conjunt d'accions del consistori ha consistit en una agregació poc coherent d'actuacions, d'esdeveniments esportius i de subvencions que s'han regit per l'extraordinarietat, en comptes d'apostar per un pla d'acció ordinari que contempli i implementi de manera real els objectius i les línies de treball. Per revertir aquest fet, proposem:

  • Desenvolupar una política de participació real i efectiva de clubs i entitats d'esport en la definició del projecte esportiu de ciutat, per superar la participació desordenada i formal que ha caracteritzat l'últim mandat.

  • Prioritzar la col·laboració amb clubs i entitats serà integral, i incloure el suport econòmic i la cessió o el lliurament de material esportiu, la cessió d'instal·lacions en determinats casos i la col·laboració tècnica.

  • Promoure la realització de competicions dins de la ciutat organitzades tant pel Consell de l’Esport Escolar de Barcelona com pels mateixos clubs i que han de comptar amb la col·laboració de l' Ajuntament.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Tema: 
Esports i lleure
Participació, transparència i rendició de comptes