Donar suport i desenvolupar diverses iniciatives ciutadanes per la revitalització social i cooperativa dels barris (Pere IV, Fem Rambla, Horts Indignats, etc.)

  • Donar suport a la iniciativa ciutadana per la revitalització social i cooperativa del carrer de Pere IV i voltants seguint els criteris que formula la Taula Eix Pere IV.
  • Desenvolupar i portar a terme els resultats del projecte Fem Rambla.
  • Estudiar un procediment per declarar els horts indignats espais d'interès social.
Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Sant Martí
Barri(s): 
El Parc i La Llacuna del Poblenou
El Poblenou
Tema: 
Participació, transparència i rendició de comptes
Urbanisme, habitatge i mobilitat