Disminuir la contaminació atmosfèrica

Desenvolupar un pla de canvi climàtic i qualitat de l’aire per disminuir la contaminació originada pel trànsit, responsable d’un dels principals problemes de salut pública, i millorar la xarxa de vigilància de la contaminació atmosfèrica del Districte amb la creació de noves estacions a cada barri en punts de més contaminació com les vies més transitades i no en espais verds on l’aire és de més qualitat.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Les Corts
Tema: 
Ecologia