Desenvolupar un pla de suport a l'associacionisme a Gràcia

Desenvolupar un pla de suport a l'associacionisme que habiliti espais i canals perquè les entitats puguin informar la ciutadania de les activitats que promouen, que faciliti la incorporació de nous membres, que fomenti la coordinació entre entitats i que permeti avançar en models publicocomunitaris de gestió d'equipaments i serveis. Entre d’altres, donar suport al conjunt de col·lectius, entitats i campanyes de solidaritat internacional que tenen seu a Gràcia.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Gràcia
Tema: 
Acció social i comunitària
Participació, transparència i rendició de comptes
Relacions internacionals, cooperació i pau