Desenvolupar un pla d’accessibilitat per a Montbau

Desenvolupar un pla d’accessibilitat per a Montbau mitjançant la col·locació d'escales mecàniques i/o rampes que permetin suavitzar el problema de l'orografia al barri.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Horta-Guinardó
Barri(s): 
Montbau
Tema: 
Diversitat funcional
Envelliment
Participació, transparència i rendició de comptes
Urbanisme, habitatge i mobilitat