Desenvolupar l'Espai Jove de les Corts

Donar compliment al Pla d'Equipaments Juvenils pel que fa a l'Espai Jove de les Corts. Desenvolupar un procés de participació i consulta per definir les necessitats de les entitats de joves del Districte i elaborar el projecte de l'Espai Jove de les Corts.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Les Corts
Tema: 
Cultura
Esports i lleure
Joventut
Participació, transparència i rendició de comptes