Desenvolupar la rehabilitació energètica d'habitatges i barris

A Barcelona En Comú apostem fort per una política de rehabilitació energètica als barris capaç de reduir el consum, la contaminació i la dependència energètica de la nostra ciutat i que afronti la pobresa energètica, la manca de treball als barris i els abusos dels lobbis.

El parc d'edificis de la ciutat no és gens eficient. El gran potencial d'estalvi energètic i de reducció de la pol·lució que tenim pot ser font d'estalvi econòmic, justícia social, creació d'ocupació de qualitat i millora ambiental si ens proposem fer una energia en comú inclusiva i solidària. Per a aconseguir-ho proposem:

  • Multiplicar la inversió en rehabilitació, començant pels barris més desafavorits, de tal manera que es generi així ocupació per a les persones aturades de llarga durada.
  • Aturar la privatització de la gestió energètica dels edificis municipals i revisar les contractes municipals per beneficiar els proveïdors més compromesos amb la pobresa energètica i el medi ambient i més conscients del seu caràcter de servei públic.
  • Integrar solucions tecnològiques més eficaces i treballar per obtenir més finançament europeu.
  • Estalviar en els rebuts de gas i electricitat mitjançant processos de formació comunitaris. 
Tipus Model de ciutat: 
Canvi de model
Tema: 
Atur, ocupació, drets laborals i model productiu
Ecologia
Pobresa i exclusió
Pressupostos i fiscalitat