Desenvolupar el projecte dels Tres Turons

Desenvolupar el projecte dels Tres Turons, de manera participada i d'acord amb els criteris del 2005 i la modificació del pla general metropolità del 2010.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Horta-Guinardó
Gràcia
Tema: 
Ecologia
Participació, transparència i rendició de comptes
Urbanisme, habitatge i mobilitat