Desenvolupar el programari lliure i impulsar la innovació

Barcelona no pot quedar al marge del gran moviment internacional a favor del programari lliure i de l’accés obert en moltes esferes d’activitat. No podem ser una ciutat intel·ligent que depengui de les grans empreses i corporacions per desenvolupar serveis i camps d’activitat digital al servei de les persones, i que no faciliti que aquestes persones puguin ser protagonistes d’aquests canvis. Ciutats com Munic o regions com Extremadura van apostar per la migració al programari lliure (amb un estalvi anual calculat per exemple en el cas d’Extremadura de 30 milions d'euros). Actualment, el sistema educatiu català també ha apostat pel programari lliure (linkat). Considerem que l’Ajuntament pot començar a migrar cap al programari lliure de manera lenta però continuada, començant pels àmbits més receptius i preparats, i amb la implicació dels sectors de l'administració que ja en fan ús.

Un canvi d’aquestes característiques suposarà:

  • Estalvi en els pagaments de llicències i per canvis de maquinària.
  • Garantir en major mesura la transparència i la seguretat en l'accés al codi, així com la reutilització, la modificació i la millora d'aquest codi per part de la comunitat, i la sobirania tecnològica i el desenvolupament de programari que necessiti l'Ajuntament sense dependre de terceres persones.
  • Garantir en major mesura que no s'aplicaran al programari patents que impossibilitin la innovació. 
Tipus Model de ciutat: 
Canvi de model
Tema: 
Participació, transparència i rendició de comptes
Relacions internacionals, cooperació i pau
Societat del coneixement