Desenvolupar el procés participatiu veïnal per a l’equipament públic Segle XX

Desenvolupar les propostes sorgides del procés participatiu veïnal per a l’equipament públic Segle XX.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Ciutat Vella
Barri(s): 
La Barceloneta
Tema: 
Acció social i comunitària
Cultura
Participació, transparència i rendició de comptes