Defensar el comerç de proximitat

Barcelona En Comú dóna suport al comerç de proximitat perquè entén que és un mecanisme excel·lent per promoure el desenvolupament local a través de la generació d’ocupació, la creació d’un efecte multiplicador de la riquesa que es queda a la ciutat, el reforç de la vida als barris i l’enriquiment d’aquests barris mitjançant l’establiment d’elements urbans distintius. Per fer-ho defensa la necessitat de:

  • Desenvolupar polítiques que reequilibrin territorialment el comerç (per exemple, a través d’un pla dotat de recursos específics per a les zones amb pitjor salut comercial).
  • Fer canvis estructurals en la promoció de les activitats comercials (mitjançant la descentralització de part de les inversions i l’afavoriment de condicions especials per a les que tinguin un valor afegit ambiental i social més alt).
  • Potenciar totes les activitats comercials de proximitat i especialment les que estiguin més clarament orientades al bé comú, i utilitzar el marge de discrecionalitat que la llei atorgui a l'Ajuntament per limitar al màxim els permisos necessaris per realitzar ampliacions de grans superfícies comercials.
  • Protegir els comerços tradicionals i emblemàtics de la ciutat, mitjançant ajuts i plans especials que afavoreixin la diversitat, la proximitat i la qualitat estètica, en la direcció que estableix la Carta Europea de la petita empresa o “Small Business Act”.
  • Impulsar la figura de la casa-taller i de la casa-comerç donant la possibilitat que determinats locals ara buits o tancats constitueixin alhora l'habitatge habitual i el local comercial de persones que inicien un nou projecte empresarial. Aquests locals hauran de disposar d'una superfície mínima de 60m2, d'una ventilació i d'una il·luminació adequades per a totes dues activitats.
  • Atorgar cèdules d'habitabilitat a locals comercials buits que, repartits de manera equilibrada per tota la ciutat, suposin una solució habitacional digna per a persones amb mobilitat reduïda.
  • Impulsar una política d’incentius per garantir la presència descentralitzada del comerç de proximitat en els diferents districtes.
  • Participar activament en el impuls d’alternatives a la desregulació dels horaris promoguda pel Partit Popular. 
Tipus Model de ciutat: 
Canvi de model
Tema: 
Atur, ocupació, drets laborals i model productiu
Pressupostos i fiscalitat
Urbanisme, habitatge i mobilitat