Crear una moneda local per a Barcelona

Barcelona En Comú proposa la creació d’una moneda local per a Barcelona, amb voluntat d’extensió a altres municipis de l’àrea metropolitana, com una manera de promoure el desenvolupament local i de generar un efecte multiplicador de la riquesa generada a la ciutat que beneficiï principalment el petit i mitjà comerç, i amb la voluntat d’enfortir un model de desenvolupament local que sigui més conscient i transformador.

Es calcula que hi ha uns 4.000 sistemes d'aquest tipus a tot el món. Alguns dels exemples més interessants els trobem a Bristol (la Bristol Pound), Tolosa de Llenguadoc (la Sol-Violette) o Nantes (la SoNantes). El WIR, la moneda complementària suïssa per a les PIME, fa més de 80 anys que funciona i que ha suposat un factor destacat d’estabilitat per a l’economia suïssa.

La nostra proposta conté els següents elements bàsics:

  • Atorgar part de les subvencions de l'Ajuntament en moneda local.
  • Fer que part de les retribucions dels empleats públics es puguin cobrar en moneda local.
  • Fer que part dels crèdits i microcrèdits a empreses facilitats des de l'Ajuntament es puguin subministrar en moneda local.
  • Afavorir les empreses proveïdores de l'Ajuntament que vulguin cobrar part o el total de les seves vendes a l’Ajuntament en moneda local.
  • Crear mecanismes perquè la ciutadania pugui bescanviar euros per moneda local amb una certa bonificació.
  • Acceptar pagaments diversos a l'Ajuntament (com taxes o preus públics) en moneda local.–Promocionar activament la moneda des de l'Ajuntament.
  • Incorporar en l’establiment d’aquesta mesura les entitats i els espais que ja treballen des de fa temps en perspectives similars, com la XES, Coop57 o Fiare.
Tipus Model de ciutat: 
Canvi de model
Tema: 
Atur, ocupació, drets laborals i model productiu
Pressupostos i fiscalitat