Crear superilles a Les Corts

Crear superilles al districte amb l‘objectiu d'augmentar la qualitat urbana amb més espai lliure i zones verdes, millor qualitat ambiental, mobilitat més sostenible i ús reduït del vehicle privat.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Les Corts
Tema: 
Ecologia
Urbanisme, habitatge i mobilitat