Crear nous centres educatius públics i promoure els itineraris educatius dels 0 als 18 anys

La manca d'oferta suficient de places públiques a totes les etapes educatives comporta que no es pugui garantir la proximitat a tots els districtes, en especial en la important transició de la primària a la secundària. Per fer-hi front, cal:

  • Planificar la construcció de centres públics als districtes amb menys oferta per avançar cap a la garantia de plaça pública de proximitat a les famílies que ho sol·liciten en tots els nivells educatius (infantil, primària, secundària, batxillerat i formació professional) i, en especial, a primer d'ESO.

  • Reformar i fer el manteniment, l'ampliació i la millora dels edificis, les instal·lacions esportives i els patis i jardins de les escoles públiques que ho requereixin.

  • Promoure projectes i xarxes d'educació de districte i itineraris continuats dels 0 als 18 anys a la xarxa pública, i reforçarem els existents.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Tema: 
Acció social i comunitària
Educació
Infància
Joventut