Convertir Barcelona en ciutat educadora de 0-100 anys

La formació al llarg de tota la vida és un aspecte clau per a la cohesió social i per al benestar de las ciutadania i Barcelona ha d'oferir més oportunitats assequibles a tothom. Cal, doncs:

  • Apostar per la formació de joves i persones adultes amb la inserció d'escoles d’adults en el sistema educatiu, articulant-les amb l'accés a la universitat de 25, 35 i 45 anys, reforçant programes d'universitat a l’abast de la gent gran, generant activitats formatives a biblioteques i instituts, per fer una ciutat educadora dels 0 als 100 anys.

  • Treballar i construir lligams entre instituts, universitats i escoles d’adults, “Barcelona.edu” i, entre altres coses, s’ha de fomentar l’educació tecnològica per reduir la bretxa digital dotant els centres educatius d'impressores 3D i enxarxant-los amb els ateneus de fabricació digital.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Tema: 
Educació
Envelliment
Infància
Joventut