Construir habitatge públic en diversos solars dels barris

  • Construir habitatge públic als dos solars municipals edificables del carrer de Bolívia entre els carrers d’Àlaba i de Badajoz per destinar-lo a les persones afectades dels barris de l'entorn (Glòries, etc.) i a d’altres sol·licitants del registre públic.
  • Els pisos que es construeixin a la zona de Trinxant / Meridiana no necessaris per a reallotjar a les persones afectades es destinaran a lloguer públic per al veïnat del barri (joves, etc.).
Tipus Model de ciutat: 
Canvi de model
Districte(s): 
Sant Martí
Barri(s): 
El Camp de L'Arpa del Clot
El Clot
Tema: 
Drets humans, civils i socials
Urbanisme, habitatge i mobilitat