Construir equipaments i zones verdes pendents

Construir equipaments i zones verdes pendents com ara els de la via de Favència (casal de joves, etc.)

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Nou Barris
Barri(s): 
Prosperitat
Tema: 
Acció social i comunitària
Educació
Envelliment
Infància
Joventut
Urbanisme, habitatge i mobilitat