Connectar les universitats amb la ciutat

Barcelona està fortament relacionada amb 4 de les 7 universitats públiques de Catalunya: UB, UAB, UPC i UPF. Totes estan entre les millors del món en diversos rànquings, i agrupen centenars de milers d’estudiants i milers de persones a les plantilles de professorat i personal. És necessari promoure una major integració de les universitats amb la ciutat a nivell acadèmic, social, cultural i econòmic.

Amb aquest objectiu, ens plantegem:

  • Promoure col·laboracions docents, de recerca i laborals entre Ajuntament i universitats. El nou Consell Assessor Municipal d’Universitats és l’òrgan per desenvolupar aquestes competències, tot i que les funcions que li atorga CiU són poques més que les que tenia el Barcelona Centre Universitari, és a dir, la captació d’estudiants internacional, l'organització del Barcelona Summer University i la gestió del que CiU anomena “turisme de coneixement”.

  • Ampliar aquestes funcions perquè aquest òrgan esdevingui realment útil per a la ciutadania. Les noves funcions són:

    • Gestionar el finançament de convenis docents i de recerca, com titulacions, projectes i tesis, orientats a fer que l’enorme potencial científic i humà s’enfoqui a les problemàtiques de la ciutat (urbanístiques, socials, econòmiques, culturals, etc.).
    • Apropar els i les estudiants i el personal universitari a la realitat immediata dels barris per mitjà d’activitats extracampus amb les institucions i entitats dels barris.
    • Fomentar activitats en el si de la universitat orientades a persones extrauniversitàries, en la línia de l’educació al llarg de tota la vida, impulsant i aprofundint experiències d’inserció de persones grans, i no només futurs estudiants, als espais i a les activitats de la universitat.
  • Revisar la composició d’aquest Consell per garantir que la ciutadania i la comunitat universitària hi tinguin veu i vot. Altres iniciatives municipalistes, com Ganemos Salamanca, han proposat la creació d’òrgans d’aquestes característiques.

  • Reforçar activament les col·laboracions entre l'Ajuntament i les universitats, tot impulsant la xarxa Barcelona.edu, per tal que la generació de coneixement es comparteixi i tingui un retorn més tangible a la ciutat.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Tema: 
Educació
Participació, transparència i rendició de comptes