Condicionar la contractació municipal a criteris de justícia social i ambiental

Barcelona té una plantilla de 12.326 persones, 6.456 són de l’Ajuntament i 5.870 formen part d’organismes públics i empreses municipals. L’Ajuntament també genera milers de llocs de treball en empreses i en el tercer sector mitjançant la contractació pública de serveis. Fa dècades que diverses organitzacions i associacions locals i internacionals, com l’Organització Internacional del Treball, defensen la inclusió de clàusules socials i ambientals en la contractació pública. L'Ajuntament de Barcelona ha anat incorporant progressivament algunes d'aquestes clàusules, seguint les pressions que s'han anat fent des del Tercer Sector i els moviments socials i sindicals. Tanmateix, la precarietat no ha deixat de créixer, entre altres raons, degut a les externalitzacions produïdes en els últims temps. Davant d'aquest fet, considerem indispensable:

  • Establir un segell municipal de qualitat en la contractació de l’Ajuntament com exigeixen la FAVB i altres actors sindicals.
  • Aplicar clàusules socials i ambientals a tots els contractes, inclosos els contractes de menor quantia, que són els més nombrosos, i atorgar-los un pes més gran en els processos de licitació.
  • Ampliar l'abast, especialment en els àmbits laborals, dels principis d'igualtat entre homes i dones i de diversitat funcional, exigint uns mínims a les empreses licitadores.
  • Incrementar les mesures de control sobre el compliment d'aquestes clàusules, i ampliar el programa a les subvencions municipals.
  • Auditar els serveis externalitzats per contracte, crear mecanismes de control i seguiment, establir sancions efectives per incompliment contractual i revertir, quan calgui, els que no garanteixin la qualitat del servei i/o malmetin els drets laborals, reforçant la plantilla pròpia de l’Ajuntament.      

 

Tipus Model de ciutat: 
Canvi de model
Tema: 
Atur, ocupació, drets laborals i model productiu
Drets humans, civils i socials
Ecologia
Gènere
Joventut
Minories ètniques i culturals