Concretar un pla d'usos de la masia de Can Valent

Concretar un pla d'usos de la masia de Can Valent per assegurar-ne la recuperació i rehabilitació com a equipament públic.

Tipus Model de ciutat: 
Democràcia oberta
Districte(s): 
Nou Barris
Barri(s): 
Porta
Tema: 
Infància
Joventut
Urbanisme, habitatge i mobilitat