Concretar l'ús de la masia de Can Carreras

Concretar l'ús de la masia de Can Carreras, com a casal de barri, escola de blues, taller de bicis o taller ocupacional.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Nou Barris
Barri(s): 
La Guineueta
Tema: 
Acció social i comunitària
Cultura
Educació
Joventut
Societat del coneixement