Completar el servei d'urgències i recuperar servei d'atenció sexual i reproductiva

  • Completar el centre d'urgències d'atenció primària de l’Esperança, estudiar-ne l’obertura 24h i la millora de la qualitat i dels serveis.
  • Recuperar el servei de Tardes Joves (atenció sexual i reproductiva) al centre d'atenció primària Larrard.
Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Gràcia
Tema: 
Gènere
Joventut
Salut