Completar el planejament del Camí de la Cadena amb el reallotjament dels afectats i residents en el mateix entorn en habitatge públic

Dissenyar el pla d'actuació del carrer de Parcerisa amb el camí de la Cadena. Prioritzar-ne l'execució començant per un informe que reculli la situació de les persones dels 70 habitatges i dels comerços. Després d'informar les persones afectades, consensuar un pla d’execució i assignar-hi un pressupost.

Tipus Model de ciutat: 
Democràcia oberta
Districte(s): 
Sants-Montjuïc
Barri(s): 
La Bordeta
Tema: 
Participació, transparència i rendició de comptes
Urbanisme, habitatge i mobilitat