Buscar alternatives per millorar l’accessibilitat de l’equipament de La Miranda

Buscar alternatives per millorar l’accessibilitat de l’equipament de La Miranda.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Gràcia
Barri(s): 
La Salut
Tema: 
Acció social i comunitària
Diversitat funcional
Envelliment