Avançar cap a un model de transport públic integral i sostenible

La qualitat de vida de la ciutadania i les seves possibilitats d'accés a les diferents activitats que es desenvolupen a la ciutat depenen en bona mesura de l'existència d'unes infraestructures adequades i un bon servei de transport públic.

Al mateix temps, bona part dels impactes ambientals, socials i econòmics que produeix la ciutat es deuen a un model de mobilitat excessivament depenent del transport privat motoritzat. Per minimitzar aquests impactes, millorar la qualitat de vida i l'accessibilitat a la ciutat, proposem:

  • Convertir el transport públic metropolità en un sistema únic intermodal que integri tant les xarxes de metro, bus i tramvia, com la bicicleta (bicing-ebicing) i el servei de cotxe compartit (carsharing).
  • Connectar les xarxes de tramvia a través de la Diagonal, amb una urbanització completa del carrer que permeti guanyar un nou espai de passeig per a la ciutat.
  • Completar la Nova Xarxa Bus, a través d’un procés participatiu a l’hora de definir-ne les parades. Promoure'n l’extensió a l’àmbit de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
  • Millorar l’oferta de busos de barri, restablint la circulació en diumenges i dies festius a la totalitat de les línies.
  • Afavorir el bus interurbà amb la construcció d'infraestructures pròpies, especialment en els corredors metropolitans, i noves estacions per millorar els transbordaments del bus urbà a la xarxa interurbana de busos.
  • Apostar per la continuació de les obres de la L9 i augmentar la capacitat i la fiabilitat de la xarxa de Rodalies, com a principals inversions.
  • Seguir avançant en el desenvolupament de les dues principals estacions ferroviàries que es plantegen a Barcelona: Sants i Sagrera.
Tipus Model de ciutat: 
Canvi de model
Tema: 
Ecologia
Urbanisme, habitatge i mobilitat