Augmentar les places escolars públiques de proximitat i també les d'escola bressol

Augmentar l'oferta de places escolars públiques, de proximitat al districte, tant de centres d'educació infantil i primària com de secundària. Estudiar la construcció de noves escoles bressol (una a cadascun dels tres barris), de titularitat i gestió municipal, amb l’objectiu d'atendre la demanda.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Les Corts
Tema: 
Educació
Infància