Augmentar el nombre d'escoles bressol de gestió municipal

Una educació de qualitat en la primera infància és un dret i ha de ser un instrument clau per lluitar contra les desigualtats educatives presents i futures. Per això, cal:

  • Revisar els actuals criteris de renda en l’accés i assegurar que són assequibles a les famílies amb menys recursos, per avançar progressivament cap a la universalització de l’educació 0-3.

  • Promoure un procés per avançar cap a la gratuïtat del primer cicle d’educació infantil.

  • Millorar la qualitat educativa reduint la ràtio d’infants per educador/a, ampliant les hores del personal de suport, recuperant la parella pedagògica i flexibilitzant el temps de funcionament diari dels centres i l’estada dels infants.

  • Assegurar la gestió directa de totes les escoles bressol públiques.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Tema: 
Atur, ocupació, drets laborals i model productiu
Educació
Infància
Pobresa i exclusió