Augmentar el nombre de places d'escola bressol

Treballar per augmentar el nombre de places d'escola bressol públiques per cobrir la demanda existent. Paral·lelament, afavorir l'autoorganització de grups de criança mitjançant la cessió d'espais en equipaments municipals del districte.
 

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Ciutat Vella
Tema: 
Educació
Infància
Participació, transparència i rendició de comptes
Urbanisme, habitatge i mobilitat