Assegurar l’empadronament i l’accés a la targeta sanitària sense exclusions

L'empadronament és de vital importància per a la població migrant, perquè en depèn l'accés a la sanitat, als serveis socials bàsics, a l'escola o a la prova de residència per als procediments d'arrelament. Per aquest motiu, proposem:

  • Assegurar a totes les persones que tenen la residència a Barcelona, sense exclusions, l’empadronament a la ciutat i l’accés a la targeta sanitària, i garantir, més enllà de l’atenció sanitària urgent, l’atenció sanitària en tot moment a menors i a dones embarassades.

  • Facilitar a les persones que no en tinguin o no puguin acreditar un domicili fix una adreça on puguin rebre correspondència, avisos i altres notificacions oficials.

  • Evitar que l’accés a les dades del padró municipal per part de les forces de seguretat sigui arbitrari i indiscriminat, i garantir el dret a la protecció de dades.

  • Fomentar el dret a la cobertura sanitària pública i gratuïta mitjançant campanyes informatives tant entre la població emigrada com entre el personal de l'àmbit sanitari, i activar un protocol d'acompanyament als centres sanitaris i hospitals.

  • Garantir l'alta en el sistema sanitari a les persones empadronades que hagin residit en un altre país més de tres mesos però desitgin tornar a Barcelona.

Tipus Model de ciutat: 
Drets bàsics
Tema: 
Drets humans, civils i socials
Gènere
Infància
Migracions
Pobresa i exclusió
Salut