Assegurar els drets de les persones amb diversitat funcional

Des de Barcelona En Comú apostem per la defensa de la llibertat d’escollir, del control sobre la pròpia vida i de l’estil de vida triat, tal i com reivindiquen les persones amb diversitat funcional. Per a això cal assegurar una participació real i efectiva del col·lectiu en el disseny, l'execució, el seguiment i l'avaluació de les polítiques públiques, entre d'altres dins del Consorci Sanitari de Barcelona, així com la transversalitat de l'enfocament des de la diversitat funcional del conjunt d'actuacions municipals.


La vida independent de les persones amb diversitat funcional implica la possibilitat d’utilitzar ajudes tècniques, com la figura de l’assistent personal, que és un instrument central en la materialització de la llibertat d’escollir i la presa de control sobre la pròpia vida. En aquest sentit, cal;

  • Consolidar el Servei Municipal d’Assistent Personal com a servei dins la cartera de serveis socials bàsics de l’Ajuntament per tal d’ampliar la cobertura de les necessitats reals de les persones amb diversitat funcional.

  • Garantir un servei flexible capaç d’ajustar-se al projecte vital de cada persona, d'adoptar mecanismes d’autogestió i de realitzar-se sense repagament.

  • Assegurar l’assistència municipal als mòduls de convivència comunitària (actualment en mans privades) creant-hi places assistides pel Consorci Sanitari de Barcelona.

  • Impulsar la xarxa de pisos adaptats (pisos tutelats i mòduls independents de convivència), i promourem les cooperatives d’habitatge adaptat i el vincle amb els recursos comunitaris existents als barris (mercats, comerços, biblioteques, etc.).

  • Impulsar, en definitiva, un altre model residencial, amb espais més amables i amb la participació activa de les persones usuàries per tal d’aconseguir allotjaments que serveixin per a la cura i el benestar reals.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Tema: 
Acció social i comunitària
Diversitat funcional
Urbanisme, habitatge i mobilitat