Assegurar el servei de menjador, llibres, sortides i activitats escolars a tots els infants

Les desigualtats socials entre els infants es fan paleses, en l'àmbit escolar, no només en els resultats educatius, sinó també en les dificultats per accedir als serveis de menjador, als materials i els llibres escolars i a les sortides i colònies. Cal assegurar la igualtat d'oportunitats, més que mai, durant la infància. Per corregir aquestes desigualtats proposem:

  • Establir una política complementària de beques de menjador per assegurar que tots els infants i adolescents que ho necessitin tinguin garantit el dret a una alimentació adequada i el servei educatiu del temps de migdia.

  • Reforçar els protocols de detecció de malnutrició i potenciar les comissions socials dels centres escolars com a espais de coordinació entre el sistema educatiu, el sanitari i el de serveis socials.

  • Finançar programes de socialització i de reutilització de llibres i de material escolar perquè siguin efectivament gratuïts, i garantir un mínim de sortides i de colònies escolars a preus assequibles per a tots els infants i adolescents escolaritzats dels 3 als 16 anys.

Tipus Model de ciutat: 
Drets bàsics
Tema: 
Drets humans, civils i socials
Educació
Infància
Pobresa i exclusió