Assegurar el dret a l'alimentació bàsica

Les dificultats per assegurar una alimentació bàsica i equilibrada han augmentat a la ciutat, sobretot en famílies amb infants i adolescents en situació de pobresa i d'exclusió social. Cal garantir el dret a l'alimentació adequada durant tot l'any articulant, amb criteris compartits i de manera coordinada, actuacions d'iniciativa municipal amb les que ja duen a terme les entitats socials. En aquest sentit, cal:

  • Reforçar la política complementària de beques de menjador durant el curs escolar per assegurar que tots els infants que ho necessitin rebin ajuts suficients puntualment i del 100% del cost en els casos que calgui.

  • Mantenir els serveis de menjador als instituts de secundària, independentment del tipus de jornada.

  • Millorar l'aplicació dels protocols de detecció de malnutrició.

  • Reforçar les beques per als serveis d'alimentació de les escoles bressol municipals i altres serveis educatius per a la petita infància com els espais familiars.

  • Assegurar àpats equilibrats assequibles durant les vacances escolars i en l'entorn de centres socioeducatius, casals i colònies.

  • Reforçar les actuacions en alimentació per a la gent gran, com els àpats en companyia i els àpats a domicili.

  • Ampliar els canals normalitzats de distribució social d'aliments que no estigmatitzen, com la targeta solidària d'aliments, per al conjunt de la població que ho requereixi.

  • Reforçar la cooperació amb empreses alimentàries, mercats i supermercats per millorar en l'aprofitament dels aliments de manera socialment responsable.

Tipus Model de ciutat: 
Drets bàsics
Tema: 
Drets humans, civils i socials
Envelliment
Infància
Pobresa i exclusió
Salut