Arranjar la plaça de Botticelli

Arranjar la plaça de Botticelli per a ús ciutadà de manera participada.

Tipus Model de ciutat: 
Democràcia oberta
Districte(s): 
Horta-Guinardó
Barri(s): 
Horta
Tema: 
Ecologia
Participació, transparència i rendició de comptes
Urbanisme, habitatge i mobilitat