Aprofitar les TIC per promoure una cultura lliure i accessible

En les últimes dècades, estem sent testimonis d'un gradual però crucial canvi de paradigma, del model de cultura propietària a un model de cultura lliure, en correspondència amb les possibilitats de socialització cultural que ofereixen les TIC, basada en una lògica de circulació oberta dels béns culturals i desenvolupada per multituds creixents de ciutadans i ciutadanes en xarxa. Per aprofitar aquests canvis, plantegem:

  • Fomentar l’ús llicències lliures que permetin l'accés i la reutilització dels materials (publicacions, videodocumentació etc.).
  • Afavorir la digitalització dels arxius, d'acord amb els estàndards internacionals de coneixement obert que utilitzen institucions de tot el món.
Tipus Model de ciutat: 
Canvi de model
Tema: 
Cultura
Participació, transparència i rendició de comptes
Societat del coneixement