Apostar per noves formes de gestió en comú

L'escenari de crisi està transformant la relació entre l’administració local i les organitzacions socials, així com els papers respectius en la gestió de serveis i béns públics. En aquest context, sorgeixen experiències de gestió participativa que qüestionen l’expansió de l’externalització de serveis a empreses privades, alhora que representen la possibilitat de més incidència i control de la ciutadania sobre un bon nombre d'àmbits i fases de les polítiques públiques. Exemples com l'Ateneu Nou Barris, Can Batlló, l’Ateneu L'Harmonia, la Casa Orlandai o La Farinera del Clot mostren que el valor i l'èxit d'aquests projectes està en el grau d'apropiació comunitària i en els llaços de cooperació social sobre els quals s'han construït. Per això proposem:

  • Apostar per noves formes de gestió publicocooperatives i publicocomunitàries que reforcin el sentit de pertinença i d’allò comú.
  • Avançar en formes de coproducció de polítiques locals fetes des de la implicació d'actors socials, entitats i col·lectius en el disseny, la decisió i la implementació.
  • Impulsar actuacions administratives, jurídiques i econòmiques concretes que facilitin i enforteixin el paper d'actors socials, organitzacions i col·lectius en la gestió publicocomunitària per tal d'assegurar la democratització en les decisions sobre els béns comuns de la ciutat, tal i com ho planteja la Plataforma per la Gestió Ciutadana en la defensa de la gestió comunitària dels serveis i els equipaments públics.
Tipus Model de ciutat: 
Democràcia oberta
Tema: 
Participació, transparència i rendició de comptes