Ampliar les escoles bressol i la formació professional

Promoure l’ampliació de l’oferta pública d’escoles bressol i instar a obrir línies de formació professional públiques.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Sarrià-Sant Gervasi
Tema: 
Educació
Infància
Joventut