Afavorir una ciutat de codi obert

Volem una ciutat que aprofiti al màxim les noves possibilitats del coneixement distribuït i compartit. La capacitat de producció col·laborativa és fonamental en una ciutat de codi obert. Són les persones les que han de pensar i implicar-se en la ciutat que volen. Pensem en una ciutadania intel·ligent en una ciutat comuna, i no una ciutat intel·ligent genèrica que substitueixi el protagonisme ciutadà. Per això proposem:

  • La col·laboració municipal i social amb les empreses i iniciatives d’innovació social i tecnològica i amb els centres de Recerca i d'Investigació, Desenvolupament i Innovació per tal de posar la innovació al servei de les necessitats socials i fer que la inversió pública reverteixi en la creació d’ocupació i el retorn fiscal a la ciutat de Barcelona.
  • Garantir que les empreses d’alta tecnologia subvencionades des de Barcelona han de creïn ocupació i paguin impostos a Barcelona.
  • Promoure plans de col·laboració amb les universitats, amb el sector de la producció cooperativa i col·laborativa i amb el sector privat per tal d'afavorir projectes d'I+D+I que responguin a les necessitats socials de la ciutat i a la sobirania tecnològica.
  • Desenvolupar un pla estratègic per tal de vincular els grans esdeveniments relacionats amb el canvi tecnològic a la implementació d'una xarxa d'empreses locals que apostin pel programari lliure i la sobirania tecnològica. 
Tipus Model de ciutat: 
Canvi de model
Tema: 
Atur, ocupació, drets laborals i model productiu
Participació, transparència i rendició de comptes
Societat del coneixement